lanc

Andrzej Lanc

Radca prawny, w Kasie Krajowej pracujący od 2006 r. Odpowiedzialny m.in. za wdrożenia nowych aktów prawnych w

działalności KSKOK, opracowywanie standardów świadczenia usług dla SKOK, konsultacje standardów informatycznych,

opracowywanie informacji prawnych, rozwijanie produktu kartowego. Opracował aktualne wzory procedur przeciwdziałania

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w KSKOK/SKOK, w zakresie prawnym prowadził projekty dotyczące opracowania

dokumentacji w zakresie kart zbliżeniowych, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym, ustawy o

„rachunkach uśpionych” i in. Odpowiedzialny jest także za wsparcie prawne Działu Lustracji i Kontroli KSKOK.

Absolwent Wydziału Prawa UG, Wydziału Historii UG, studiów podyplomowych w zakresie praktycznej

psychologii społecznej na SWPS.