Amerykańska i Europejska regulacja FATCA - nowe zasady pobierania oświadczeń od klientów SKOK od 1 września 2019

Kategoria
Szkolenia
Termin
20 sierpień 2019 10:00 - 15:00
Miejsce
ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, Polska

Fundacja Edukacji Spółdzielczej

zaprasza na jednodniowe szkolenie

Amerykańska i Europejska regulacja

FATCA

- nowe zasady pobierania oświadczeń

od klientów SKOK od 1 września 2019

które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Warszawie

w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym „Żurawia”

ul. Żurawia 47, http://www.scsk.pl/informacje-o-osrodku-2-3.html

w godz. 10-15 ( z przerwami kawowymi i obiadową)

OPIS SZKOLENIA:

W związku z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r. zmian w europejskiej regulacjiFATCA - ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymipaństwami oraz amerykańskiej regulacji FATCA - ustawy z dnia 9 października 2015 r. owykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, szkolenie ma na celu uporządkowanienowych obowiązków instytucji finansowych w tym np. w zakresie wykonania nowego obowiązku instytucji finansowych polegającego do zebraniu kolejnych oświadczeń od klientów w zakresie rezydencji podatkowej, tj. wystąpieniu do klientów z żądaniem takich oświadczeń do 16 września 2019 r. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. oraz udzielenie odpowiedzi na pytania instytucji finansowych związane ze stosowaniem przepisów w praktyce.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz kadry zarządzającej SKOK.

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do nowych obowiązków instytucji finansowych wynikających z ustawy zdnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymipaństwami oraz niektórych innych ustaw.

2. Obowiązki instytucji finansowych wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianieinformacji podatkowych z innymi państwami.

3. Obowiązki instytucji finansowych jako raportujących i nieraportujących instytucjifinansowych wynikające z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowymiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki wsprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych orazwdrożenia ustawodawstwa FATCA.

4. Europejska i amerykańska regulacja FATCA w działalności operacyjnej instytucjifinansowej, w tym m.in. jak instytucja finansowa powinna się zachować w przypadkuniewykonywania przez klientów obowiązków względem instytucji finansowej.

5. Dyskusja, wymiana doświadczeń, omówienie problemów przedstawionych przez SKOK.

 

PROWADZACY - WYKŁADOWCA

PIOTR PAŁKA

Head of Compliance KSKOK/Radca prawny, Koordynator Centrum Compliance SKOK,Redaktor prowadzący Biuletynu Centrum Compliance SKOK, Redaktor Kwartalnika Naukowego Pieniądze i Więź, Członek zespołu roboczego ds. FinTech przy KNF, Członek Rady Fundacji Edukacji Spółdzielczej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Prawa Spółdzielczego, Członek Stowarzyszenia Compliance Polska, Przedstawiciel Polski w ramach działań Grupy Wyszehradzkiej na rzecz nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym charakteru norm prawa Unii Europejskiej, trener/wykładowca, autor publikacji z zakresu prawa rynku finansowego, prawa spółdzielczego oraz prawa Unii Europejskiej.

Posiada/Ukończył: (2019 r.) Certyfikowany AML Oficer Poziom 2 (Stowrzyszenie CompliancePolska); (2018 r.) Szkolenie Specjalistyczny Certyfikat Compliance w FinTech, Innowacje w zakresie usług płatniczych, Big Data w FinTech, Zastosowanie technologii Blockchain w FinTech. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji HKNF. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved Compliance Officer(ACO). Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z oceną bardzo dobry; (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska);(2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych (CGE); (2015 r.) szkolenie w zakresie: Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG); (2015 r.) szkolenie w zakresie: ,,Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014'' (PBSG).

ZGŁOSZENIA

Koszt szkolenia dla dwóch osób z jednej kasy 900 zł brutto , obejmuje jednodniowe szkoleniew tym: lunch, serwis konferencyjny oraz materiały szkoleniowe. Koszt jednej osoby z kasy to500 zł brutto.

Zgłoszenia proszę przesyłać (na podpisanym formularzu zgłoszeniowym) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. MonikąTarnowską tel. kom: 695 452 102

Serdecznie zapraszam,

Janusz Ossowski, Prezes Fundacji Edukacji Spółdzielczej

 
 

Wspierane przez iCagenda