Spotkania w ramach Centrum Compliance SKOK

 

W ramach Centrum Compliance SKOK odbyły się/są planowane następujące spotkania:

 

1. Zarządzanie Ryzykiem Technologii Informatycznej - Wdrożenie Rekomendacji D-SKOK, prowadzący: Grzegorz Banaś, 21-22 listopada 2017 r.;

2. Spotkanie członków Centrum Compliance SKOK, prowadzący: Piotr Pałka, 24 listopada 2017 r., podczas którego członkowie otrzymali pierwsze wydanie Biuletynu Centrum Compliance SKOK;

3. Zmiany w systemie ochrony danych osobowych (RODO), prowadzący: Marta Zięba, 12 stycznia 2018 r.;                                                                                                                                                    

4. Wdrożenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z punktu widzenia SKOK jako dystrybutora, prowadzący: Michał Roszczynialski, 23 lutego 2018 r., podczas którego członkowie otrzymali drugie wydanie Biuletynu Centrum Compliance SKOK wraz z dedykowanym segragatorem umożliwiającym gromadzenie kolejnych ;

5. Dyrektywa PSD 2, prowadzący: Andrzej Lanc, 18 kwietnia 2018 r.

 

W trakcie spotkań członków Centrum Compliance, osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności w SKOK, każdy z członków otrzymał m.in.:

- wzory regulacji wewnętrznych z zakresu compliance w SKOK;

- check - listy komórki ds. compliance pozwalające usprawnić wykonywanie zadań z obszaru zapewnienia zgodności w SKOK;

- przegląd aktów prawnych oraz rekomendacji nadzorczych, w tym komentarz do najbliższych wyzwań stojących przed SKOK w związku z potrzebą dostosowania się do zmieniających się przepisów prawa oraz rekomendacji nadzorczych (m.in. PSD2, RODO, PAD, FTR, AML, KPA, Rekomendacja D - SKOK, Rekomendacja E - SKOK, uchwała KNF w sprawie rekomendacji stosowania wytycznych EBA dotyczących zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych dla produktów bankowości detalicznej, która dotyczy również SKOK);

- przegląd najczęściej występujących nieprawidłowości wykrywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, na podstawie zaleceń wydanych przez KNF, GIIF, oraz lustracji i kontroli standardowych przeprowadzonych przez Kasę Krajową;

- aplikację umożliwiającą monitorowanie w działalności SKOK ostrzeżeń publicznych KNF.

Organizowane i planowane są kolejne spotkania członków Centrum Compliance SKOK poświęcone m.in. przygotowaniu SKOK do wdrożenia unijnego rozporządzenia RODO w sprawie ochrony danych osobowych, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń implementującej unijną dyrektywą IDD, regulacji PSD 2 czy rekomendacji D - SKOK.

W trakcie spotkań omawiane są wyzwania stojące przed SKOK w związku z potrzebą dostosowywania się do zmieniających się przepisów prawa oraz rekomendacji nadzorczych.

Członkowie Centrum Compliance SKOK, osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności w poszczególnych SKOK otrzymują kolejne numery, wydawanego przez Fundację Edukacji Spółdzielczej we współpracy z Kasą Krajową, Biuletynu Centrum Compliance SKOK, który zawiera materiały pomocnicze dla SKOK, w tym alerty regulacyjne oraz specjalistyczne artykuły.

IMG 2237
IMG 2245
IMG 2247
IMG 2254
IMG 2255
IMG 2255
IMG 2256
IMG 2259
IMG 3269
IMG 3270