Literatura branżowa

1. Compliance: back to the roots! (Warszawa, 5.11.2015 r.). Oprac. Partyk Fischer, Agata Adamowicz. Monitor Prawniczy 2016 nr 9 s. 486-489, Sum.

2. Kozak Małgorzata * Programy compliance jako narzędzie skutecznego wdrażania prawa konkurencji - metoda kija i marchewki? W: Prawo konkurencji 25 lat ... s. 511-526, bibliogr.,
{ Prawo konkurencji 25 lat. Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji. Red. Tadeusz Skoczny. Warszawa 2016 Wolters Kluwer 728 s., bibliogr., }

3. Meijknecht Anna * Realizing EU ETS Monitoring and Compliance in Poland. PYEL 2015 nr 5 s. 7-33, Sum., Streszcz., bibliogr.
Adres url: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/PYEL/article/view/PYEL.2015.001/7569

4. Mrozowska-Bartkiewicz Beata, Wnęk Aldona * Funkcja compliance w zakładzie ubezpieczeń. Prawo Asekuracyjne 2016 nr 1 s. 69-81, Streszcz., bibliogr., Sum.

5. Braun Tomasz * Charakterystyka zadań i normy tworzone przez funkcję compliance w bankowości - wyzwania rynków regulowanych. W: Krytyka prawa ... t. 6 s. 127-147, Streszcz., Sum.,
{ Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. T. 6. Red. i wstęp Jolanta Jabłońska-Bonca, Małgorzata Skórzewska-Amberg. Wwa 2014 Akademia Leona Koźmińskiego ss. 627, }
Adres url: http://www.krytykaprawa.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=878259&dz=s6

6. Jagura Bartosz * Compliance a należyta staranność zarządcy spółki kapitałowej w Niemczech. W: Ewolucja prawa prywatnego ... s. 33-42,
{ Ewolucja prawa prywatnego. Red. Ewa Zielińska, Piotr Pinior. Katowice 2014 UŚl. ss. 127, Sum., Zsf., }

7. Krawczyk Aleksandra, Gisman Aleksander * Criminal compliance jako środek zapobiegania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Monitor Prawa Handl. 2015 nr 1 s. 7-12, Sum.

8 Osada Dariusz, Kumkowski Łukasz * Spółka cywilna na gruncie FATCA - identyfikacja obowiązków poprzez wspólników spółki czy kwalifikacja spółki jako podmiotu? Monitor Prawa Handl. 2015 nr 3 s. 28-36, Sum.

9. Warszawa. 2014.11.05. Polska i Niemcy - zjednoczone w compliance. Oprac. Agata Adamowicz, Agnieszka Poteralska. Monitor Prawniczy 2015 nr 12 s. 644-647, Sum.

10. Braun Tomasz * Spójność prawa a korporacyjne normy compliance. Ius Novum 2014 nr 1 s. 163-181, Streszcz., Sum., Rés., Soderż.

11. Filipczyk Hanna * Program poprawnego rozliczenia opartego na współpracy (cooperative compliance) jako instrument zwalczania unikania opodatkowania. Kwart.Prawa Podatk. 2014 nr 1 s. 45-60, Sum.

12. Piszczek Anna * Compliance a prawo pracy - wybrane zagadnienia. Gdańsko-Łódzkie Rocz.Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 2013 nr 3 s. 85-98, Sum.

Warszawa. 2013.11.07. Zarządzanie ryzykiem w handlu globalnym częścią polskiej kultury compliance. Oprac. Bartosz Jagura. Monitor Prawa Celnego i Podatk. 2014 nr 1 s. 33-36.

13. Borowa Małgorzata B. * Program compliance - przepis na sukces. Jakie wymagania powinny być spełnione z praktycznego punktu widzenia? Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 12-15,
{ Metody efektywnego kształtowania systemów compliance. Red. Bartosz Makowicz. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny ss. 28, }

14. Gac Maciej * Programy zgodności z prawem konkurencji - efektywny mechanizm w tworzeniu europejskiej kultury compliance? iKAR 2012 nr 2 (1) s. 59-73, Streszcz.

15. Haase Mirko * Oficer compliance jako zawód. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 3-5,
{ Metody efektywnego kształtowania systemów compliance. Red. Bartosz Makowicz. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny ss. 28, }

16. Jagura Bartosz, Makowicz Bartosz * Prywatne dochodzenia w przedsiębiorstwie metodą skutecznego systemu compliance. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 16-20,
{ Metody efektywnego kształtowania systemów compliance. Red. Bartosz Makowicz. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny ss. 28, }

17. Jakubowski Rafał * Rozwój funkcji compliance w polskim systemie bankowym od 1989 r. Monitor Prawa Bankowego 2013 nr 11 s. 58-70.

18. Kruk Tomasz, Kruk-Kubarska Joanna * Program compliance w przedsiębiorstwie farmaceutycznym. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 21-25,
{ Metody efektywnego kształtowania systemów compliance. Red. Bartosz Makowicz. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny ss. 28, }

19. Meckenstock Cordula * Struktura i wdrażanie systemów compliance - wprowadzenie praktyczne. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 6-8,
{ Metody efektywnego kształtowania systemów compliance. Red. Bartosz Makowicz. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny ss. 28, }

20. Metody efektywnego kształtowania systemów compliance. Red. Bartosz Makowicz. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny ss. 28,

  • Borowa Małgorzata B. - Program compliance - przepis na sukces. Jakie wymagania powinny być spełnione z praktycznego punktu widzenia? Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 12-15,
  • Haase Mirko - Oficer compliance jako zawód. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 3-5,
  • Jagura Bartosz - Prywatne dochodzenia w przedsiębiorstwie metodą skutecznego systemu compliance. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 16-20,
  • Kruk Tomasz - Program compliance w przedsiębiorstwie farmaceutycznym. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 21-25,
  • Meckenstock Cordula - Struktura i wdrażanie systemów compliance - wprowadzenie praktyczne. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 6-8,
  • Rajewski Karol - Jak daleko powinno sięgać compliance - czy powinno pełnić funkcję doradczą czy kontrolną? Kilka uwag z branży finansowej. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 26-28,
  • Szczepański Marcin - Wdrażanie systemu compliance w polskiej rzeczywistości. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 9-11,


21. Rajewski Karol * Jak daleko powinno sięgać compliance - czy powinno pełnić funkcję doradczą czy kontrolną? Kilka uwag z branży finansowej. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 26-28,
{ Metody efektywnego kształtowania systemów compliance. Red. Bartosz Makowicz. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny ss. 28, }

22. Szczepański Marcin * Wdrażanie systemu compliance w polskiej rzeczywistości. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny s. 9-11,
{ Metody efektywnego kształtowania systemów compliance. Red. Bartosz Makowicz. Monitor Prawniczy 2013 nr 23 dodatek specjalny ss. 28, }

23. Ligęza Dorota * Ryzyko compliance. Probl.Prawa i Admin. 2010 nr 1 s. 125-136.

24. Makowicz Bartosz * Compliance w przedsiębiorstwie. Wwa 2011 Wolters Kluwer ss. 211, bibliogr.
ISBN: 978-83-264-1649-1
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Recenzje: Romanowski Michał Prz.Prawa Handl. 2012 nr 8 s. 57-58.

25. Warszawa. 2011.11.04. Prawo antymonopolowe oraz compliance w przedsiębiorstwie. Oprac. Bartosz Jagura. PUG 2012 nr 6 s. 28-32.

26. Makowicz Bartosz * Compliance: wszyscy na nim skorzystamy. [Dot. zgodności działalności przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz zasadami etyki zadodowej]. Rzeczposp. 2011 nr 33.

27. Warszawa. 2010.11.04. Aktualne trendy w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw - od odpowiedzialności osobistej po Compliance. Oprac. Bartosz Jagura. Monitor Prawniczy 2011 nr 3 s. 147-149.

28. Witaszek Agnieszka * Ochrona prywatności e-maili pracowników a konieczność zapewnienia compliance w spółce. Jurysta 2011 nr 9 s. 10-12.

29. Romanowski Michał * Wpływ compliance na skuteczność prawa gospodarczego. W: Skuteczność prawa ... s. 79-91,
{ Skuteczność prawa. Materiały konferencyjne (Warszawa, 27.02.2009 r.). Red. i wstęp Tomasz Giaro. Wwa 2010 "Liber" ss. 274, }

30. Gołębiowski Piotr * Funkcja compliance w bankach. Prawo Bankowe 2008 nr 9 s. 83-92.

31. Gołębiowski Piotr P. * Prawne aspekty funkcji compliance. Prawo Bankowe 2008 nr 10 s. 70.