PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA WYBRANYCH REGULACJI REKOMENDACJI C SKOK oraz ROZPORZĄDZENIA O RACHUNKOWOŚCI SKOK w zakresie dotyczącym WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek)

11 maja w Warszawie, prowadzący: Maciej Czapiewski

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SKOK

EUROPEJSKIE ROZPORZĄDZENIE 

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

17 maja w Warszawie, prowadzący: Grzegorz Banaś

 

POMIAR I MODELOWANIE RYZYKA KREDYTOWEGO DLA SKOK

18-19 Maja w Warszawie, prowadzący: Leszek Sołtysik

Zapraszam do zgłaszania uczestników. 

 Monika Tarnowska 

Szanowni Panstwo, 

Wszystkim związanym z naszym systemem SKOK  przesyłam serdeczne życzenia: zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja". 

Niech najbliższa przyszłość przyniesie pokój i rozwiązanie wszystkich konfliktów.

Zapraszam na szkolenia organizowane przez naszą Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej,

aktulane oferty na naszej stronie. 

Monika Tarnowska 

Szanowni Państwo,

Przypominam o najnowszych ofertach szkoleniowych przygotowanych dla systemu SKOK.

Najbiższe szkolenia w skrócie:

 1. Rachunki uśpione (A. Lanc) 22 lutego Warszawa
 2. Postepowanie reklamacyjne w SKOK (M. Bentkowska) 23 lutego Warszawa
 3. Compliance w SKOK (P. Pałka) 24 lutego Warszawa
 4. FATCA (P. Pałka) 2 marca Warszawa
 5. PPP (A. Lanc) 8 marca Warszawa
 6. Ochrona danych w SKOK (G. Banaś) 9 marca Warszawa
 7. Rachunkowość w SKOK (M. Czapiewski) 22 marca Warszawa
 8. Windykacja i Restrukturyzacja w SKOK (K. Gurazda) 23 marca Warszawa
 9. Prognozowanie strat kredytowych (L. Sołtysik) 29-30 marca Warszawa
 10. Obowiązki SKOK w świetle ustawy o BFG (P. Pałka) 5 kwietnia Warszawa
 11. Ustawa o usługach płatniczych (A. Lanc) 6 kwietnia Warszawa
 12. KAS, zmiany w ordynacji podatkowej, PIT/ZUS oraz CIT/VAT (J. Żemantowski i D. Dragan-Berestecka) 12 kwietnia SOPOT

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikatach wysyłanych na ogólne emailowe adresy SKOKów oraz w kalendarzu na stronie www.akademiafes.edu.pl

W razie pytań, proszę o kontakt ze mną.

Serdecznie zapraszam,

Monika Tarnowska 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przyjęła decyzję o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej SKOK z dużym niepokojem. W ocenie Kasy Krajowej nie wykorzystano wszystkich możliwości w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, jakie były do dyspozycji. Jednocześnie Kasa Krajowa stwierdza kategorycznie, że nie miała realnej i adekwatnej do sytuacji w Wielkopolskiej SKOK, w trakcie działania ustanowionego decyzją KNF Zarządcy Komisarycznego, możliwości udzielenia tej Kasie pomocy stabilizacyjnej. Powodem takiej sytuacji była w ocenie Kasy Krajowej trudna współpraca z Zarządcą Komisarycznym, polegająca m.in. na zwlekaniu z przygotowaniem realistycznego Programu Naprawczego, braku informacji o uzgodnieniu przygotowanego Programu Naprawczego z KNF, stwierdzeniu przez Kasę Krajową licznych nieprawidłowości w bieżącej działalności Kasy, kierowanej przez Zarządcę oraz jego działania obniżające, zdaniem Kasy Krajowej, zdolność Kasy do wypracowywania zysku.