Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne bezpłatne spotkanie członków Centrum Compliance SKOK organizowane w ramach Centrum Compliance SKOK przy Fundacji Edukacji Spółdzielczej we współpracy z KasąKrajową.

Centrum Compliance SKOK

przy Fundacji Edukacji Spółdzielczej

zaprasza na

BEZPŁATNE SPOTKANIE CZŁONKÓW CENTRUM COMPLIANCE SKOK - ALERTY REGULACYJNE 2018

które odbędzie sięw dniu 25 maja 2018 r. w Warszawie 

W trakcie spotkania każdy z uczestników otrzyma kolejne wydanie Biuletynu Centrum Compliance SKOK obejmujące m.in. przykładowe wzory regulacji wewnętrznych z zakresu audytu wewnętrznego oraz komentarz do zmieniających sięprzepisów prawa oraz rekomendacji nadzorczych istotnych w działalności każdego SKOK.

Podczas spotkania będąomawiane takie regulacje jak: RODO, nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (nowe zasady sporządzania i składania sprawozdańfinansowych), STIR, Split - Payment, PSD 2, PAD, rozporządzenie BMR (plany awaryjne na wypadek wycofania wskaźnika referencyjnego/wskaźniki referencyjne w umowach kredytu konsumenckiego oraz kredytu hipotecznego), MIFID 2 (nowe zasady dla SKOK jako pośredników funduszy inwestycyjnych), AML IV i V (nowe zasady przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu), Rekomendacja D - SKOK (nowe zasady zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego SKOK), uchwały KNF w sprawie nadzoru w SKOK nad produktami bankowości detalicznej oraz polityki wynagradzania w SKOK tj. najbliższe wyzwania stojące przed SKOK w związku ze zmieniającymi sięprzepisami prawa oraz rekomendacjami nadzorczymi.

Celem spotkania jest przygotowanie jego uczestników do zmian jakie trzeba wprowadzićw SKOK w 2018 r., aby dostosowaćSKOK do nowych wymagańustawowych oraz rekomendacji nadzorczych, które jużwkrótce Kasy będąmusiały spełnić. Ponadto spotkanie ma na celu wymianędoświadczeńuczestników spotkania we wdrażaniu przepisów prawa oraz rekomendacji nadzorczych w działalności SKOK. 

Prowadzący: PIOTR PAŁKA Radca prawny/Koordynator Centrum Compliance SKOK.

 

Zgłoszenia wraz z oświadczeniem uczestnika proszę przesyłać emailem na formularzach.

 

Jednocześnie zachęcam do zgłaszania uczestników na szkolenia proponowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej :

 

PROCES SPRZEDAŻY KREDYTU HIPOTECZNEGO w świetle nowej USTAWY 

O KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI - 3 lipca 2018 w Sopocie - Anna Boryszewska

 

Rekomendacja E - SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. CzęśćII - ryzyko koncentracji - Piotr Nycz- 11- 12 lipca 2018 w Warszawie

 

Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy (AML IV) - Andrzej Lanc - 13 czerwca 2018 w Warszawie 

oferta wkrótce !

 

Wdrożenie ustawy PAD - Andrzej Lanc - 27 czerwca 2018 w Warszawie

Rekomendacja D-SKOK Standardy wewnętrzne - Grzegorz Banaś - 5 lipca 2018 w Warszawie

oferta wkrótce !

 

Zgłoszenia na szkolenia płatne wraz z oświadczeniem proszęprzesyłać emailem na otrzymanych formularzach.


Monika Tarnowska

Szanowni Państwo, 

Zapraszam na szkolenia proponowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej 

Szkolenie bezpłatne w ramach Centrum Compliance SKOK pt Ustawa PSD2 - Andrzej Lanc - 18 kwietnia w Warszawie

CIT/PIT 2018 - nowe zasady rozliczeń obowiązki podmiotów - Jarosław Żemantowski - 26 kwietnia w Warszawie

Proces sprzedaży Kredytu Hipotecznego w świetle nowej ustawy o Kredycie Hipotecznym i Nadzorem nad Pośrednikami Kredytu Hipotecznego i Agentami - Anna Boryszewska - 30 maja w Warszawie

Rekomendacja E- SKOK dotycząca dobrych praktyk - II cz Ryzyko Koncentracji - Piotr Nycz - 7-8 czerwca w Warszawie

Rekomendacja D-SKOK Standardy wewnętrzne - Grzegorz Banaś- 5 lipca w Warszawie

oferta wkrótce

Zgłoszenia na odpowiednich formularzach wraz z oświadczeniem proszę przesyłać emailowo. 

Pozdrawiam,

Monika Tarnowska

Szanowni Państwo,

Z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć serdeczne życzenia. Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem nadziei i niech przyniosą Państwu wiele szczęścia i radości.

Monika Tarnowska

 

Najbliższe  zaplanowane szkolenia:

PROCES SPRZEDAŻY KREDYTU HIPOTECZNEGO w świetle nowej USTAWY 

O KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI - 11 kwietnia w Warszawie - Anna Boryszewska

Rekomendacja E - SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Część II - ryzyko koncentracji 

12-13 kwietnia w Warszawie- Piotr Nycz

Planujemy bezpłatne szkolenie z tematyki PSD II w ramach Centrum Compliance z Andrzejem Lancem na 18 kwietnia, oferta wkrótce.

Szkolenie księgowe CIT/PIT 2018 - nowe zasady rozliczeńi obowiązki podatników - 26 kwietnia 2018 w Warszawie - Jaroslaw Żemantowski

Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzach oraz bardzo proszę dołączyć podpisane oświadczenie zgłaszanych uczestników.

Oferty na najbliższe szkolenia są uaktualniane w kalendarzu szkoleń na stronie.

 

Przesyłam oferty na najbliższe szkolenia organizowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej :

Wdrożenie ustawy PAD - 30 stycznia 2018 w Warszawie - Andrzej Lanc

 

CIT/PIT 2018 – NOWE ZASADY ROZLICZEŃ I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW - 9 marca w Warszawie - Jarosław Żemantowski

 

PROCES SPRZEDAŻY KREDYTU HIPOTECZNEGO w świetle nowej USTAWY
O KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI - 15 lutego w Warszawie - Anna Boryszewska

 

Szkolenie bezpłatne w ramach Centrum Compliance SKOK - WDROŻENIE USTAWY O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ Z PUNKTU WIDZENIA SKOK, JAKO DYSTRYBUTORA - 23 lutego 2018 - Michał Roszczynialski

 

Rekomendacja E - SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Część II - ryzyko koncentracji
7-8 marca w Warszawie- Piotr Nycz

Zachęcam do przesyłania zgłoszeń.

Monika Tarnowska