PPałka

 

Piotr Pałka.

Head of Compliance KSKOK/Radca prawny, Koordynator Centrum Compliance SKOK,

Redaktor prowadzący Biuletynu Centrum Compliance SKOK, Członek zespołu roboczego ds.

FinTech przy KNF, Członek Rady Fundacji Edukacji Spółdzielczej, Prezes Zarządu

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Prawa Spółdzielczego, Członek Stowarzyszenia

Compliance Polska, Przedstawiciel Polski w ramach działań Grupy Wyszehradzkiej na rzecz

nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym charakteru norm prawa Unii

Europejskiej, trener/wykładowca, autor publikacji z zakresu prawa rynku finansowego, prawa

spółdzielczego oraz prawa Unii Europejskiej.

Posiada/Ukończył: (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji

H KNF.

Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer.

Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved Compliance

Officer (ACO).

Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z

oceną bardzo dobry; (2015 r.)

Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2015 r.)

Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych (CGE); (2015 r.) szkolenie w zakresie:

Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG);

(2015 r.) szkolenie w zakresie: ,,Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014''

(PBSG).