Szanowni Państwo,

Akadmia FES proponuje nowe terminy na szkolenia:

 

Szanowni Państwo,

Akademia FES proponuje nowe terminy na szkolenia:

Jednodniowe szkolenie księgowe z CIT/PIT 2019 w aspekcie praktycznym, stosowania przepisów CIT i PIT wprowadzonych lub zmienionych w 2018 i 2019 r. z p. Jaroslawem Żemantowskim w Sopocie w dniu 9 kwietnia 2019 

Dwudniowe szkolenie z Rekomendacji E-SKOK cz. I Ryzyko operacyjne z Piotrem Nyczem w Czerwionce – Leszczyny w dniach 25-26 kwietnia 2019.

Szkolenie pt. Rekomendacja A - SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Część II –Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych z Piotrem Nyczem w Warszawie w dniu 22 maja 2019 

Szkolenie NOWE COMPLIANCE ORAZ WDROŻENIE PROCEDUR INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W SKOK - CZYLI NOWE OBOWIĄZKI DLA SKOK W ŚWIETLE PROJEKTU USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH NAJNOWSZE STANDARDY RYNKOWE W OBSZARZE COMPLIANCE

z Piotrem Pałką w Warszawie w dniu 23 maja 2019.

Serdecznie zapraszam,

Monika Tarnowska