Szanowni Państwo, 

Zapraszam na szkolenia organizowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej:

25 lutego 2019 "Rekomendacja L dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi- nowe obowiązki dla SKOK względem KNF z terminem 31 marca 2019 r. na ich wdrożenie oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności w formie elektronicznej za 2018 r. " Piotr Pałka

26 lutego 2019 "Duza nowelizacja europejskiej i amerykańskiej regulacji FATCA - nowe obowiązki i obciążenia finansowe dla SKOK" Piotr Pałka

27 lutego 2019 "Rekomendacja A SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Część I – testy warunków skrajnych" Piotr Nycz

28 lutego 2019 "ZMIANY W PROCESACH REKLAMACYJNYCH - PSD2" Andrzej Lanc

19 marca 2019 "Rekomendacja A - SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych Część II – Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych" Piotr Nycz

20 marca 2019 "NOWE COMPLIANCE ORAZ WDROŻENIE PROCEDUR INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W SKOK - CZYLI NOWE OBOWIĄZKI DLA SKOK W ŚWIETLE PROJEKTU USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH NAJNOWSZE STANDARDY RYNKOWE W OBSZARZE COMPLIANCE" Piotr Pałka

Z poważaniem, 

Monika Tarnowska