Szanowni Państwo, 

Życzę, żeby zbliżające się Boże Narodzenie było okazją do wspólnych rodzinnych spotkań i odpoczynku a także wypełniło Łaską Bożą i nadzieją cały następny rok.

Zapraszam na szkolenia w Nowym Roku:

15-16 stycznia 2019 w Warszawie pt. „Rekomendacja E-SKOK część IV Ryzyko stopy procentowej” z Piotrem Nyczem; 

25 stycznia 2019 w Warszawie pt. „Duża nowelizacja europejskiej i amerykańskiej regulacji FATCA – nowe obowiązki i obciążenia finansowe dla SKOK” z Piotrem Pałką;

25 lutego 2019 w Warszawie pt. " Rekomendacja L-SKOK z Piotrem Pałką

27 lutego 2019 w Warszawie pt. „Rekomendacja A-SKOK dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, część I – testy warunków skrajnych” z Piotrem Nyczem;  

28 lutego 2019 w Warszawie pt. „Zmiany w procesach reklamacyjnych - PSD2” z Andrzejem Lancem;

Następne oferty wkrótce,

Serdecznie pozdrawiam, 

Monika Tarnowska