Szanowni Państwo,

Aktualne oferty na szkolenia organizowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej 

 

Cykl szkoleń z Rekomendacji E-SKOK:

 

Cz. 3 - ryzyko płynności w dniach w dniach 4-5.12.2018 - szkolenie potwierdzone, ale można jeszcze zgłaszać uczestników!

 

Cz. 4 - ryzyko stopy procentowej w dniach 15-16.01.2019 - CZEKAM NA ZGŁOSZENIA! 

 

Szkolenia księgowe, które odbędąsięw Sopocie w dniach 11 i 12 grudnia 2018

 

- CIT i PIT –rozliczenie roku 2018 w CIT „źródła przychodów”, nowe obowiązki podatkowe w 2019 r. 

- VAT i Ordynacja podatkowa na 2019 r.

Szkolenie z PSD II z Andrzejem Lancem w Warszawie w dniu 12 grudnia 2018

 

Zmiana zasad prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego nienależycie wykonanych lub niewykonanych transakcji płatniczych,

b) zmiana zasad odpowiedzialności za transakcje oszukańcze,

c) skutki przyjętych rozwiązańdla banków i toczących siępostępowań.

Ustawa o usługach płatniczych - nowe zasady zwracania środków przekazanych na niewłaściwy rachunek bankowy:

a) regulacje banku,

b) tryb postępowania,

c) problem przedawnionych roszczeń,

d) zasady zwracania środków przekazanych metodą SPLIT PAYMENT.

Szkolenie z MRELna temat wymogu min poziomu funduszy własnych i zobowiązańpodlegających umorzeniu lub konwergencji  z Michałem Kijorem w Sopocie 

w dniu 13 grudnia 2018 - oferta wkróce!

Szkolenie z EuroFATCA  z Piotrem Pałką w Warszawie w dniu 14 grudnia 2018

 

Duża nowelizacja europejskiej i amerykańskiej regulacji FATCA - nowe obowiązki i obciążenia finansowe dla SKOK 

 

Zapraszam do zgłaszania uczestników,

Monika Tarnowska