Szanowni Państwo,
Zapraszam na cykl czterech szkoleń dotyczących
Rekomendacji E-SKOK:
a) Cz. 1 - ryzyko operacyjne w dniach 25-26.10.2018
b) Cz. 2 - ryzyko koncentracji w dniach 4-5.10.2018
c) Cz. 3 - ryzyko płynności w dniach w dniach 4-5.12.2018
d) Cz. 4 - ryzyko stopy procentowej w dniach 15-16.01.2019

Zakres tematyczny programów obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Szkolenia uwzględniają aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

Szkolenia umożliwią zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

·       stosowanych narzędzi zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka,

·       wymogów zewnętrznych nakładanych na kasy w tym obszarze,

·       wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ww. ryzykami.     

Zajęcia prowadzone są każdorazowo w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi (wykład w 1-wszym dniu i ćwiczenia w 2-gim dniu szkolenia). Ćwiczenia dotyczą narzędzi powszechnie stosowanych w obszarze zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Szkolenia kierowane są do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ww. ryzyk, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

Forma, sposób prowadzenia oraz zakres tematyczny zajęć gwarantują, że w szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby posiadające doświadczenie w obszarze zarządzania danego rodzaju ryzykiem, jak i osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w tym obszarze. 

W ramach szkolenia prowadzący przekaże opracowane przez siebie materiały: strategie, polityki, procedury i instrukcje dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka.

Przy większej ilości zgłoszeń na ww szkolenia - ceny promocyjne, zapraszam do negocjaji. 

Z poważaniem,
Monika Tarnowska
PS. 
Zapraszam też na szkolenia organizowane na południu Polski w Czerwionce-Leszczyny k/Katowic - 24 października 2018 oraz 30 października 2018 w Centrali SKOK w Sopocie z Nowej Ustawy o PPP (AML IV) z prowadzącym Andrzejem Lancem.
Planujemy również Szkolenie z minimalnego wymogu środków własnych i zobowiązańkwalifikowanych - MREL dla SKOK prowadzone przez Michała Kijora w dniu 13 grudnia w Sopocie.