Szanowni Państwo, 

 

Zapraszam na szkolenia organizowane przez Fundację Edukacji Spółdzielczej

Rekomendacja E-SKOK dotycząca dobrych praktyk - II cz. ryzyko koncentracji prowadzone przez Piotra Nycza w dniach 4-5 października 2018 w Warszawie.

Nowa Ustawa o PPP (AMLIV) prowadzone przez Andrzeja Lanca w dniu 20 września w Warszawie. 

UWAGA 

Szkolenie "Nowa Ustawa o PPP (AML IV)" organizowane przez FES kierowane jest nie tylko do osób odpowiedzialnych, ale równieżdo wszystkich pracowników SKOK, którzy zajmująsięczynnościami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w SKOK - w tym także pracowników operacyjnych. Na szkoleniu omówione zostanąobowiązki pracowników, wraz z podkreśleniem różnic wprowadzonych nowąustawą.

Wymóg udziału w programach szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy jest wymogiem ustawowym (art. 52), a także wynika z procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy w SKOK. 

Z poważaniem,

Monika Tarnowska